Lei do IVE dos dentes artificiais

Actualidade

Con data 29 de Xullo de 201 5 emite a Dirección Xeral de Tributos unha resolución en referencia ao imposto sobre o Valor Engadido: esta resolución que ten carácter vinculante, salvo que algunha Directiva Europea contradígaa: obriga aos depósitos e provedores de taboíñas de dentes e clientes en xeral, a repercutir o 10% do Imposto de IVE na súa adquisición.

Esta resolución, que aínda non foi publicada directamente a esta data pola AEAT, pero que é efectiva dende xaneiro de 2015 ao abeiro do art. 91.un.1 6° da Lei 3711992, modificada no ano 2014 e con efectos a xaneiro de 2015.

Por este motivo, o Colexio de Protésicos, no seu afán de promover e dar a coñecer as novidades máis importantes en cuestións que afectan de xeito singular e importante á profesión, pono en coñecemento de todos os colexiados a fin de que tomen as medidas necesarias para que a repercusión do Imposto do IVE sexa do 10% desde xaneiro de 2015.

Puidese ser que algúns depósitos e/ou provedores de dentes artificiais estean a repercutir o 21% en vez do 10% que a dita Lei estipula para estes casos: é imperativo que se notifique a estes provedores polo laboratorio en cuestión a modifcación nas súas facturas próximas, esta repercusión do Imposto de IVE. Para liquidar a demasía do Imposto repercutida desde o mes de xaneiro 2015 ata a data, se así se deu o caso, cada laboratorio terá que notificar este feito ao seu provedor e negociar a maneira máis coherente de compensar esta diferenza.

Poida ser por medio de compensación por produtos coa súa factura correspondente ou realizando facturas de anulación das anteriores e emitindo facturas novas todo iso con data actual; non cabe retrocesión en datas e/ou anulación de facturas anteriores directamente; hai que realizar nestes casos, unha factura de anulación (referíndose a emitir unha factura coas cantidades orixinais e neste caso con signo negativo e data actual), e outra factura correctamente coa repercusión do Imposto de IVE ao 10% e data actual.

A este respecto hai que ter en conta que xa hai pechados tres períodos trimestrais e liquidouse o imposto de IVE correspondente polos depósitos e/ou provedores, por tanto hai que facelo da maneira do parágrafo anterior.

Cada laboratorio terá que notificar ao seu contable, xestoría, asesoría ou avogado que o feito da repercusión deste Imposto de IVE soportado na súa contabilidade e fiscalidade debe de axustarse tamén ás facturas de signo negativo que terán que coincidir coas dos períodos anteriores; desta forma o axuste contable quedará sen ningún tipo de problema.

De todos os xeitos poderá haber outras solucións que dependendo da particularidade de cada laboratorio, os seus asesores poderanlle aconsellar a mellor forma de realización.


Para a túa maior comodidade á hora de solicitar a devolución dese IVE, aconsellámosche que por escrito te dirixas ao provedor que che virara as súas facturas ao 21% de IVE co modelo de carta que che deixamos no seguinte texto:

 

Estimados Sres.:

Mediante resolución da Dirección Xeral de Tributos de data 29 de xullo de 2015, estableceuse que o tipo de IVE aplicable ás taboíñas e dentes en xeral é do 10% desde o día 1 de xaneiro de 2015. Dado que vostedes estivéronme virando o 21% de IVE sobre un importe total de ____________ euros desde o 1 de xaneiro de 2015 ata a actualidade, resulta viráronme ___________ euros de máis sobre o establecido na devandita resolución e na lei.

Debido ao anterior requírolles para que procedan a devolverme o devandito importe o máis axiña posible ou no seu caso da maneira que pactemos. En caso contrario, con independencia das accións de devolución que poida exercitar contra vostedes procederei a poñelo en coñecemento do Ilustre Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia, por se houbese lugar a accións colectivas.

Sen outro particular e en espera da súa pronta resposta, 
Saúdalles atentamente, 
Asdo.: _________________.


Boletín de novas

Introduza o seu correo electrónico para suscribirse ao noso boletín de novas.


Opcións de contacto

981 571 017

981 581 008

Hórreo 7, 1ºDereita - Santiago de Compostela

coprodegacoprodega.es
Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del R.D. 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información